Οδηγός Χρήσης του Moodle

Για πληροφορίες και υποστήριξη σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος "Θεαίτητος", μπορείτε να συμβουλευτείτε αυτό το αρχείο.

Click moodle.pdf link to view the file.